Hình Thức Thanh Toán

Quý khách có thể mua hàng và thanh toán qua tài khoản:

Công ty TNHH thương mại Giải Pháp Năng Lượng

Số tài khoản: 140314851019059 Ngân hàng Eximbank - chi nhánh quận 7